Kontakt

Adresse:

Rieber-Mohns veg 15
5231 Paradis

Telefon:

55 92 29 29  - 08:00-14:30

E-post skolekontoret:

Daglig leder
Skolens styre
Det nye styret ble konstituert i juni 2022 og består av:

Styremedlemmer

Julian Berntzen, styreleder, foreldre

Njål Clementsen, kollegiet

Anders Hartwig, foreldre

Elisabeth Irgens, kollegiet

Allison Matheson, ekstern

Heike Mütter, kollegiet

Cornelia Simons, ekstern

 

Vara
Selma Stoltz, kollegiet

 

Observatører

Kollegiet: Marthe Steffensen

Elevrådet:

FAU: Gunnlaug Svare

Vestland fylkeskommune: Øivind Høines

Bergen kommune: Olav Haga

 

Alle henvendelser til styret bes rettes til

styreleder.bergen@styret.steinerskolen.no

Fritidshjem SFO
Leder for SFO:
Turid Bjørgo Johnsen

sfo.bergen@steinerskolen.no


1.klasse mobil: 975 28 347

2.klasse mobil: 489 56 135

3.-4.klasse mobil: 958 80 428
Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere tilknyttet skolen:

Kristine Bernard
På skolen: Mandag, tirsdag og onsdag.
E-post: Kristine.Bernard@bergen.kommune.no

Telefon: 55 92 29 35
mandag, tirsdag og onsdag.

Mobil, alle ukedager: 408 13 473  

Kontor i 1.etg i Det Blå Huset, man-ons.

Trude Vie Ytrearne
På skolen: Mandag
E-post: trude.ytrearne@bergen.kommune.no

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.
Rådgiver ungdom / videregående trinn

Siv Heidi Solend

Telefon - 55 92 29 30

E-post: radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

 

Drift / vedlikehold

Driftansvarlig:

Ole Rasmus Nygaard
mobil: 481 05 191 
E-post: ole.rasmus.nygaard@steinerskolen.no

Vaktmester:

Piotr Lesniewski
mobil: 967 53 472
E-post: piotr.lesniewski@steinerskolen.no

Fakturering

Fakturaadresse:

Rudolf Steinerskolen i Bergen
c/o Økonomihuset Bergen AS
Conrad Mohrs vei 11
5068 Bergen

EHF-faktura: Org. nr. 971.561.335

Faktura vedlagt e-post (pdf): steinerbergen@faktura.poweroffice.net

Telefon

Følg oss på sosiale medier!