STEINERSKOLENS FORELDREFORBUND

- Et forbund for foreldre ved alle steinerskoler i Norge

Som forelder i steinerskolen er du medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få best mulig samarbeid mellom skole og hjem, til barnets beste.

Vi mener et godt psykososialt miljø på skolen avhenger av godt samarbeid mellom foreldre og lærere.

FORELDRE KURS

FORELDREFORBUNDET

Følg oss gjerne på facebook.

FORELDREFORENINGEN FAU

Foreldrearbeidet i steinerskolene innrettes og drives forskjellig.

Sff anbefaler en demokratisk modell for foreldrearbeidet i skolen, der en valgt representant for hver klasse utgjør et arbeidsutvalg. Utvalget er ansvarlig for å arrangere årsmøte i foreldreforeningen.

 

Les mer

FORELDREROLLEN

Som foreldre har man forskjellige roller til klasselærer

Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer er av stor betyding for de sosiale relasjonene i klassen.Et godt forholde mellom foredre i klassen er også viktig.

 

Les mer

KLASSEKONTAKT

En klassekontakt eller foreldrekontakt er ikke en lovpålagt funksjon.

Det er ikke meningen at du som klassekontakt skal gjøre alt selv. Delegering er vesentlig for å utnytte de ressurser som er i foreldregruppen. Sammarbeid er et viktig element.

 

Les mer

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Search