Foresattes pålogging til Visma Flyt skole

Foresattes fødselsnummer, 11 siffer, må registreres i Visma før foresatte kan få personlig pålogging til Visma Flyt Skole.

 Opplysningene går kun til skolens administrasjon og er nødvendig for å kunne registrere elevenes foresatte i det nye administrasjonssystemet.

Foresatte som ikke ønsker å sende sitt fødselsnummer inn via dette skjemaet kan enten ringe inn opplysningene til skolekontoret på telefon 55 92 29 29, eller formidle til klasselærer.

MERK: Er det forhold som tilsier at en forelder ikke skal ha tilgang til slik pålogging er det viktig at skolekontoret blir informert om dette.

Dere kan lese mer om Visma Flyt Skole her: https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/

Et fødselsnummer er et 11-sifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Fodselsnummer/krav-om-fodselsnummer/

Bruk skjemaet i lenken nedenfor for å melde inn fødselsnummer til skolens administrasjon.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Search