Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere ved skolen:

Snefrid Trondsen (HSP)

Snefrid er på skolen hver tirsdag og onsdag, samt fredager i like uker.

Hun er på kontoret i underetasjen i Det Blå Huset (inngang nede ved fysikksalen).

Snefrid nås på mobil/SMS 408 17 045 og e-post: snefrid.trondsen@bergen.kommune.no

Våre helsesykepleiere er tilknyttet Helsestasjonen
på Nesttun, helsestasjon.
Nesttun@bergen.kommune.no

Her kan dere lese mer om skolehelsetjenesten: 
Bergen kommune - Skolehelsetjenesten

Mathea Normann (HSP)

Mathea er på skolen hver torsdag og fredag.

Torsdag, samt fredag i ulike uker er hun på kontoret i underetasjen i Det Blå Huset, nede ved fysikksalen.

Fredager i like uker er hun på kontoret i 1. etasje i Det Blå Huset (inngang oppe ved eurytmisalen).

Mathea nås på mobil/SMS: 408 17 299 og e-post: matheanormann.stavang@bergen.kommune.no

Mobbeombud

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook.

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet 

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!