Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Søk skoleplass

Søke skoleplass?

Søke skoleplass?

Rudolf Steinerskolen i Bergen er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i den offentlige skolen.
Image

Søknadsskjema oppstart høsten 2025

Barnetrinn

Søknadsskjema 1. -7. klasse oppstart 2025

Søknadsfrist 01.01.2025.

Søknader mottatt etter frist settes på venteliste.

Image

Søknadsskjema for 1. - 7. klasse, skoleåret 2025-26
Søk skoleplass

Ungdomstrinn

Søknadsskjema 8. - 10. klasse oppstart 2025

Søknadsfrist 01.01.2025.

Søknader mottatt etter frist settes på venteliste.

 

Image

Søknadsskjema for ungdomstrinnet,
8. - 10. klasse, skoleåret 2025-26.
Søk skoleplass

Videregående

Søknadsskjema Studiespesialiserende linje,
oppstart høsten 2024

Ordinær søknadsfrist var 1. mars, søknader etter 1. mars behandles fortløpende.

Image

Søknadsskjema Studiespesialiserende linje, oppstart høsten 2024
Søk skoleplass

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!