Søke skoleplass?

Søke skoleplass?

Rudolf Steinerskolen i Bergen er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i den offentlige skolen.
Image

Barnetrinn

Søknadskjema 1. klasse oppstart 2023

For barn født i 2017, med skolestart høsten 2023,  var ordinær søknadsfrist 15.10.2022.

Søknader etter denne dato behandles når 1. inntak er ferdig, tidligst november 2023.

Image
Søknadskjema for barn født 2017, med oppstart 2023

Søk skoleplass 1.klasse

Søknadskjema 1. klasse oppstart 2024

For barn født i 2018, med skolestart høsten 2024, er
ordinær søknadsfrist 15.10.2023.

Søknader etter denne dato behandles når 1. inntak er ferdig, tidligst november 2023.

Image
Søknadskjema for barn født 2018, med oppstart 2024

Søk skoleplass 1.klasse

Søknadskjema 2. - 7. klasse

Søknadsfrist 01.12.2023.
Søknader mottatt etter frist settes påventeliste.
 
Image
Søknadsskjema for barnetrinnet, 2.-7. klasse, skoleåret 2024-25.

Søk skoleplass 2. - 7. klasse

Ungdomstrinn

Søknadskjema 8. - 10. klasse


Søknadsfrist 01.12.2023.

Søknader mottatt etter frist settes påventeliste.
 
Image
Søknadsskjema for ungdomstrinnet, 8. - 10. klasse, skoleåret 2024-25.

Søk skoleplass

Videregående

Søknadskjema videregående


Søknadsfrist 01.12.2023.

Søknader mottatt etter frist settes påventeliste.
 
Image
Søknadsskjema for videregående, skoleåret 2024-25.

Søk skoleplass videregående

Telefon

Følg oss på sosiale medier!