Pålogging til Visma Flyt skole

Foresattes fødselsnummer, 11 siffer, må registreres i Visma før foresatte kan få personlig pålogging til Visma Flyt Skole

Opplysningene går kun til skolens administrasjon og er nødvendig for å kunne registrere elevenes foresatte i det nye administrasjonssysteme. Foresatte som ikke ønsker å sende sitt fødselsnummer inn via dette skjemaet kan enten ringe inn opplysningene til skolekontoret på telefon 55 92 29 29, eller formidle til klasselærer.


MERK: Er det forhold som tilsier at en forelder ikke skal ha tilgang til slik pålogging er det viktig at skolekontoret blir informert om dette


Dere kan lese mer om Visma Flyt Skole her 


Et fødselsnummer er et 11-sifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. 

Les mer

Image
Bruk skjemaet i lenken for å melde inn fødselsnummer til skolens administrasjon:

Personopplysninger for pålogging til Visma

Telefon

Følg oss på sosiale medier!