Image

Eksamensfri
videregående med studiespesialisering

Image
Image

Kreativ og variert skolehverdag

På Steinerskolen videregående består skoledagene av en god blanding teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Dette betyr at hverdagen blir variert og du får brukt ulike evner og sider ved deg selv.

Les mer

Fordypnings oppgaver

Undervisningen på Steinerskolen videregående innebærer hele tiden nye og spennende former for fordypning i ulike tema. Dette gjelder spesielt i hovedfags-periodene og arbeidet med  årsoppgaven.

Les mer

Friluftsliv og arrangementer

Skolen vår er opptatt av friluftsliv og arrangerer unike klasseturer som blant annet innebærer brevandring, overnatting i snøhule, og utenlandstur for avgangs elevene. 


Les mer

Det de fleste lurer på..

Hva vil det si at Steinerskolen er en eksamenfri skole? Hvilke studier kan jeg begynne på etter Steinerskolen? Blir det gitt karakterer i fagene?

1

Steinerskolen er eksamensfri skole

Steinerskolen er fritatt fra den offentlige eksamensordningen av pedagogiske grunner. Prøver og innleveringer kommer jevnlig i alle fag, men ikke tentamen eller eksamen. I stedet har vi årsoppgaven som avsluttende arbeid på videregående trinn.
2

Etter fullført videregående på Steinerskolen får du generell studiekompetanse

Det betyr at du kan søke deg videre på det meste av universitets- og høyskoleutdanninger. I tillegg har du muligheten til å ta fordypning i matte, fysikk, kunst og musikk. Disse fordypningene åpner bl.a muligheten for noen flere ingeniørfag.
3

Ved fullført skolegang får man et vitnemål helt tilsvarende offentlig skole.

Steinerskolen er kjent for å være en karakterfri skole, og på vår skole gjelder dette frem til 10. klasse. På videregående får man karakterer i alle fag.
Image

Fagtilbudet

Ved Steinerskolen videregående får du studiekompetanse gjennom en variert skolehverdag med en kombinasjon av teoretiske, kunstneriske og praktiske fag. Forskning viser at kreative og estetiske fag er bra for læring i alle fag, inkludert fag som matematikk.
Fellesfag

Fellesfag

Store deler av undervisningen av fellesfagene foregår i perioder kalt hovedfagsperioder. Hovedfagsperioden er en fordypningsperiode hvor man har det samme faget de to første timene hver dag i tre uker.

Programfag

Programfag

I tillegg til de vanlige fellesfagene får du mulighet til å fordype deg i programfag, som realfag og kunstneriske fag.
Årsoppgaven

Årsoppgaven

Årsoppgaven er en fritt valgt oppgave som elevene har ett år på å fullføre. Oppgaven gir et godt grunnlag for videre studier og den er en god forberedelse til oppgaver man møter på høyere utdanning.

Klassetur i stedet for eksamen

Det er en til to klasseturer hvert år, noen på høsten og noen på våren. Turene er en obligatorisk og viktig del av undervisningstilbudet. Ved fravær fra disse turene gjelder altså vanlige regler om dokumentasjon.

Eksamensfri russefeiring

Elevene leverer Årsoppgaven tidlig i mars med påfølgende fremføring uken etter. Det betyr at elevene våre kan være russ uten puggepress og eksamensjag. De siste ukene i skoleåret bruker elevene på skuespill og utenlandsreise.

Image

Fullføringsgrad

Steinerskolen videregående har høy fullføringsgrad blant annet på grunn av tett oppfølging av elever, fokus på sosialt miljø, variert skolehverdag og motiverende avbrekk som klasseturer og deltagelse på ulike kulturarrangement.

Fullføringsgrad

Landssnitt

Faste arrangementer på Steinerskolen

Mikaeli

29.september

Luciafeiring

13.desember

Julemarked

25. og 26.desember

Følg oss gjerne på sosiale medier for mer informasjon!

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!