Videregående  >  Fagtilbud

Fagtilbud

Ved Steinerskolen videregående får du studiekompetanse gjennom en variert skolehverdag med en kombinasjon av teoretiske, kunstneriske og praktiske fag. Forskning viser at kreative og estetiske fag er bra for læring i alle fag, inkludert fag som matematikk.

Fellesfag

Store deler av undervisningen av fellesfagene foregår i perioder kalt hovedfagsperioder. Hovedfagsperioden er en fordypningsperiode hvor man har det samme faget de to første timene hver dag i tre uker. Norsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag er blant de fagene som undervises i hovedfag. Det er også ukentlige timer gjennom hele året i språkfag, norsk og matematikk. Selvstendig bearbeidelse skriftlig, muntlig og gjerne også praktisk eller kunstnerisk er nøkkelen til å få god innsikt i undervisningsstoffet.

Image

Programfag

I tillegg til de vanlige fellesfagene får du mulighet til å fordype deg i programfag, som realfag og kunstneriske fag. Ved å velge realfag får du anledning til å velge Fysikk og Matematikk R1 og R2. Ved å velge kunstneriske fag kan du velge musikkfaget Samspill og Kunst fordypning.

Vi har og en rekke praktisk-kunstneriske fag som sølvsmie, tresløyd, maling og tegning, hvor du får utvikle dine praktiske og estetiske ferdigheter. Steinerskolen er en eksamensfri skole. Vi har derfor kun standpunkt karakterer. Istedenfor eksamen skriver du en fordypningsoppgave over ett år kjent som Års-oppgaven.

Årsoppgaven

Årsoppgaven er en fritt valgt oppgave som elevene har ett år på å fullføre, fra mars i vg2 til mars i vg3. Den skal ha en teoretisk del og en praktisk/kunstnerisk del, noe som gjør at
elevene vil få bruk for både det de har lært i de teoretiske fagene og kunnskap de har tilegnet seg i de praktiske-kunstneriske fagene. Årsoppgaven gir elevene mulighet til å fordype seg i noe som de interesser seg for eller har lyst til å lære mer om. Den gir et godt grunnlag for videre studier og den er en god forberedelse til oppgaver man møter på høyere utdanning. Årsoppgaven er det eneste som blir vurdert av ekstern sensor.

Gjennom arbeidet med årsoppgaven får elevene virkelig øvet og prøvd sin selvstendighet, sin kritiske tenkning, evne til å se sammenhenger og å trekke sine egne konklusjoner. Det er mange valg som må gjøres og elevene møter stadig på utfordringer underveis i prosessen. Dette mener vi vil styrke elevene, gjøre de mer selvstendige og bedre forberedt til utfordringer senere i livet.

Års-oppgaven avsluttes med en høytidelig presentasjon hvor elevene legger frem oppgavene sine muntlig. Dette er et av de virkelig store høydepunktene i løpet av skoleåret.

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!