Søknadsskjema 1. klasse 2023-24 (For oppstart høsten 2022 var søknadsfristen 15.10.2021)

Barn født i 2017 har skolestart høsten 2023. Søknadsfrist til 1. klasse 2023-24: 15. oktober 2022.

OBS: Det holdes informasjonsmøte for skolestartere torsdag 6. oktober 2022 17:30-18:30 i Lyssalen på skolen. 

Les mer her: Informasjonsmøte

Fra 01.01.2017 til 31.12.2017
Legg inn personnummer, de fem siste tallene.
I de neste feltene ber vi om  informasjon om første foresatt.

 

Vi ber om foresattes fødselsnummer for å gi tilgang til foreldrepålogging i Visma Flyt Skole

Informasjon om den andre foresatte legges inn i de neste feltene. 

MERK: Ved delt foreldrerett skal begge foresatte godkjenne skolevalget.

Er det kun én foresatt kan første foresattes informasjon gjentas her og bekreftelse på foreldreforhold sendes til skolens e-post.

Vi ber om foresattes fødselsnummer for å gi tilgang til foreldrepålogging i Visma Flyt Skole
Velg hvilken type skoleskyss det søkes om fra nedtrekksmenyen.

Det kan søkes om skoleskyss for elever som er tilbudt plass ved skolen.

Før dere søker skoleskyss anbefales det at dere orienterer dere om regelverket.

Les mer her: https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/og her: Bergen Kommune - Alt om skoleskyss

Avstandskrav mellom hjem og skole for 1. klasse er 2 km.

Merk: Det kan kun innvilges taxi til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen. 

Taxi kan kun innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Taxi er å betrakte som erstatning for buss.

Egne regler gjelder for midlertidig eller varig medisinsk skoleskyss. Søknad om tilrettelagt skoleskyss leveres til skolekontoret sammen med eventuelt nødvendige vedlegg. Det er skolens ansvar å søke på vegne av eleven. 

Flere valg er mulig.
Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT

Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning.

Dette skjemaet kan kun brukes til søknad om plass i 1.klasse. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.


MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato, adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass. Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, helst skriftlig via e-post til skolekontoret

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Search