Søknadsskjema 1. klasse 2022-23

Søknadsfrist: 15. oktober 2021 - Skolestart høsten 2022 for barn født i 2016.
Fra 01.01.2016 til 31.12.2016
Legg inn personnummer, de fem siste tallene.
I de neste feltene ber vi om  informasjon om første foresatt. Disse feltene er obligatoisk og må fylles ut.
Informasjon om foresatt nummer 2 føres inn i de neste feltene. Dette er ikke obligatorisk, men det er ønskelig at det fylles ut.

Før dere søker skoleskyss anbefales det at dere orienterer dere om regelverket.

Les mer her: Skyss.no/verdt å vite/skoleskyss.
Og her: Bergen Kommune - Skoleskyss

Avstandskrav mellom hjem og skole: For elever i 1.klasse skal det være minimum 2 kilometer mellom hjem og skole.

Merk: Det kan innvilges drosje til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen. 

Drosje kan innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Drosje er å betrakte som erstatning for buss.

Ved behov for tilrettelagt skoleskyss skal det søkes på egne skjema:
Følg lenken til Skyss.no - skjema for tilrettelagt skoleskyss: SKOLESKYSS - REGLER OG SKJEMA

Ferdig utfylt skjema skal leveres til skolekontoret for videre behandling, da det er skolens ansvar å søke på vegne av eleven. 

Flere valg er mulig.
Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT
Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning.

Dette skjemaet kan kun brukes til søknad om plass i 1.klasse skoleåret 2022-23. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

Skal søknad videreføres til neste år må det sendes inn ny søknad for det aktuelle skoleåret. Der det tilbys plass skal skolen lagre søknadsskjema i elevmappe ved søkers oppstart.

Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, gjerne skriftlig via e-post til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Search