Søknadsskjema for barnetrinnet, 2.-7. klasse, skoleåret 2024-25.
Søknadsfrist 01.12.2023. Søknader mottatt etter frist settes påventeliste.
2.-7. klasse: Søknadsfrist 1. desember 2023. 1. klasse søker på eget skjema, med søknadsfrist 15.oktober 2023.
Trykk i feltet for kalender. Velg først årstall, deretter måned og dag.
Skriv de 5 siste tallene i fødselsnummeret.
I de neste feltene legges informasjon om første foresatt inn. 
Skolen ber om foresattes fødselsnummer for å opprette tilgang til foreldresidene i Visma Flyt Skole

Informasjon om den andre foresatte legges inn i de neste feltene. 

MERK: Ved delt foreldrerett skal begge foresatte godkjenne skolevalget.

Er det kun én foresatt kan første foresattes informasjon gjentas her og bekreftelse på foreldreforhold sendes til skolens e-post.

Skolen ber om foresattes fødselsnummer for å opprette tilgang til foreldresidene i Visma Flyt Skole
Her kan dere velge flere alternativer
Velg rett alternativ fra nedtrekksmenyen.

Før dere søker skoleskyss anbefales det at dere orienterer dere om regelverket.

Les mer her: skyss.no/reise/skoleskyss, og her: Bergen Kommune - Skoleskyss

Avstandskrav mellom hjem og skole for 2.- 7. klasse er 4 km.

Merk: Det kan kun innvilges taxi til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen. 

Taxi kan kun innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Taxi er å betrakte som erstatning for buss.

Egne regler gjelder for midlertidig eller varig medisinsk skoleskyss. 
Søknad om tilrettelagt skoleskyss leveres til skolekontoret sammen med eventuelt nødvendige vedlegg. Det er skolens ansvar å søke på vegne av eleven

Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT

Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning. 

Det kan kun søkes til skoleår som er tilgjengelig i første punkt. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato, adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass.

Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, helst skriftlig via e-post til skolekontoret.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Search