Søknadsfrister barnetrinnet 2021-22:

2.-7.klasse: 1.desember 2020

1.klasse 2021-22: Fristen gikk ut 15.10.20

 

Søknadsfrist 2.-7.klasse: 01.12.2020
1.klasse: Søknadsfris for 2021-22 var 15.oktober. Eget skjema for 1.klasse 2022-23 kommer i november.
Trykk i feltet for kalender.
Legg inn personnummer.
I de neste feltene legges informasjon om første foresatt inn. Disse feltene er obligatoisk og må fylles ut.
Informasjon om foresatt nummer 2 legges inn i de neste feltene. Disse feltene er ikke obligatorisk, men ønskelig at det fylles ut hvis dette er mulig.
Her kan dere velge flere alternativer

Avstandskrav mellom hjem og skole: 1.klasse 2km, 2.-7.klasse 4km.
Drosje kan søkes for elver i 1.-4.klasse: Det kan innvilges drosje til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen. 

Drosje kan innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Drosje er å betrakte som erstatning for buss.

Ved behov for tilrettelagt skoleskyss skal det søkes på egne skjema.

SKOLESKYSS - REGLER OG SKJEMA

Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT
Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning.

Det kan kun søkes til skoleår som er tilgjengelig i første punkt. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

Skal søknad videreføres til neste år må det søkes på nytt når ønsket år er tilgjengelig. Der det tilbys plass skal skolen lagre søknadsskjema i elevmappe ved søkers oppstart.

Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, gjerne skriftlig via e-post til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Search