Det er fremdeles mulig å søke til høstens VG1, plasser tildeles fortløpende :

Hvorfor velge Steinerskolen videregående?

Image

En variert skolehverdag som gir studiekompetanse

På Steinerskolen videregående består skoledagene av en god blanding teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Dette betyr at hverdagen blir variert og du får brukt ulike evner og sider ved deg selv. Og kanskje du oppdager noen nye talenter du ikke visste at du hadde? Uansett vil denne mangfoldige læringen gi deg studiekompetanse på lik linje med en studiespesialisering i offentlig skole. En stor forskjell er og at vi er eksamensfrie. Les mer om vårt alternativ, årsoppgaven.

Fordypning

Undervisningen på Steinerskolen videregående innebærer hele tiden nye og spennende former for fordypning i ulike tema. Dette gjelder spesielt i hovedfagsperiodene og arbeidet med årsoppgaven.

Friluftsliv og kulturarrangementer

Steinerskolen videregående er en synlig aktør i Bergens kulturliv og er involvert i flere av byens kulturelle prosjekter. Når skolen deltar i slike prosjekter gir det elevene opplevelser for livet. Skolen vår er også opptatt av friluftsliv og arrangerer unike klasseturer som blant annet innebærer brevandring og overnatting i snøhule.

Hvorfor velge Steinerskolen videregående?

Image

En variert skolehverdag som gir studiekompetanse

På Steinerskolen videregående består skoledagene av en god blanding teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Dette betyr at hverdagen blir variert og du får brukt ulike evner og sider ved deg selv. Og kanskje du oppdager noen nye talenter du ikke visste at du hadde? Uansett vil denne mangfoldige læringen gi deg studiekompetanse på lik linje med en studiespesialisering i offentlig skole. En stor forskjell er og at vi er eksamensfrie. Les mer om vårt alternativ, årsoppgaven.

Fordypning

Undervisningen på Steinerskolen videregående innebærer hele tiden nye og spennende former for fordypning i ulike tema. Dette gjelder spesielt i hovedfagsperiodene og arbeidet med årsoppgaven.

Friluftsliv og kulturarrangementer

Steinerskolen videregående er en synlig aktør i Bergens kulturliv og er involvert i flere av byens kulturelle prosjekter. Når skolen deltar i slike prosjekter gir det elevene opplevelser for livet. Skolen vår er også opptatt av friluftsliv og arrangerer unike klasseturer som blant annet innebærer brevandring og overnatting i snøhule.

Vår skolehverdag

Vår skolehverdag

Teori

De fleste fag undervises i perioder på to til fire uker. Her fordyper du deg i ett fag av gangen. Det er også ukentlige timer gjennom hele året i språkfag, norsk og matte.

Image

Kunst og håndverk

Kunst og håndverksfagene er likestilte med de teoretiske fagene. Skolen legger vekt på å ha håndverkere, kunstnere og musikere som lærere i de ulike kunstneriske fagene.

Image

Musikk

Kunstfagene åpner for et mangfold av utfordringer, svar og løsninger. I programfaget samspill får du muligheten til å utvikle ferdighetene dine i musikk.

Image

Vanlige spørsmål

Hvilke studier kan jeg begynne på etter Steinerskolen?

Etter fullført videregående på Steinerskolen får du generell studiekompetanse, som betyr at du kan søke deg videre på det meste av universitets- og høyskoleutdanninger. I tillegg har du muligheten til å ta fordypning i matte, fysikk, kunst og musikk. Disse fordypningene åpner bl.a muligheten for noen flere ingeniørfag.

Hvor stor del av skoledagen består av praktisk-kunstneristiske fag?

Praktiske og kunstneriske fag er en viktig del av fagtilbudet vårt, og utgjør en ganske stor del av timeplanen. Avhengig av hvordan du velger programfag vil du ha mellom 8-12 timer ikke-teoretiske fag per uke. I tillegg kommer noen av disse fagene i hovedfagsperioder, f.eks. musikkhistorie i VG2 og arkitekturhistorie i VG3.

Blir det gitt karakterer i fagene?

Steinerskolen er kjent for å være en karakterfri skole, og på vår skole gjelder dette frem til 10. klasse. På videregående får man karakterer i alle fag. Ved fullført skolegang får man et vitnemål helt tilsvarende offentlig skole.

Når er klasseturene, og er de obligatoriske?

Det er en til to klasseturer hvert år, noen på høsten og noen på våren. Turene er en obligatorisk og viktig del av undervisningstilbudet. Ved fravær fra disse turene gjelder altså vanlige regler om dokumentasjon.

Hva vil det si at Steinerskolen er eksamensfri skole?

Steinerskolen er fritatt fra den offentlige eksamensordningen av pedagogiske grunner. Prøver og innleveringer kommer jevnlig i alle fag, men ikke tentamen eller eksamen. I stedet har vi årsoppgaven som avsluttende arbeid på videregående trinn.
Image

Fullføringsgrad

Steinerskolen videregående har høy fullføringsgrad blant annet på grunn av tett oppfølging av elever, fokus på sosialt miljø, variert skolehverdag og motiverende avbrekk som klasseturer og deltagelse på ulike kulturarrangement.

Fullføringsgrad

Landssnitt

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!